opc_loader

Wishlist

Terugsturen of ruilen:

   

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

  

U kunt hiervoor gebruikmaken van het Europees modelformulier* voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

  

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  

Uitzonderingen zijn verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn en deze producten na verbreking van de verzegeling niet retourneerbaar zijn in verband met de hygiene of gezondheid. Hieronder vallen cosmeticaproducten en voedsel.
 
Gevolgen van de herroeping:

  

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

  

De kosten van het terugsturen van de bestelling na herroeping van de overeenkomst of in het geval van ruilen, worden niet door ons vergoed. Deze kosten worden wel vergoed in geval van een foutieve levering of een kapot gearriveerd product. Een kapot gearriveerd product dient altijd aan ons, doormiddel van foto's en bewijslast te worden medegedeeld. Wij zullen aan de hand van de bewijslast bepalen op de artikelen gratis retour kunnen.

   

Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

   
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden.

  

U kunt de producten terugsturen naar:

  

Ko retouren
Wolvenstraat 9
1016 EM Amsterdam

  

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  

https://www.koconceptstore.nl/images/modelformulier-ontbinding-herroeping-2014.pdf